Page 10 - Evos Angels Nisan 2022 Sayısı
P. 10

TUĞANA AKYÜREK                                                                   @tuginingozunden
                                                                    @tuganaakyurek                              DUYGUSAL ZEKÂ
       Duygular insanı anlamada, düşünce ve davranışlarını anlamlandırmada çok önemli      bir role sahiptirler. Duygularla ilgili olarak bugüne kadar çok çeşitli çalışmalar yapıl-


       mış ve farklı görüşler ileri sürülmüş olmasına karşın “duygusal zeka” kavramını ilk       olarak ortaya koyan Salovey ve Mayer (1990) olmuştur. Daha sonra Goleman (1996)       “Duygusal Zeka” adlı kitabında iki tür zihnimiz olduğundan söz etmiştir. Bu zihin-


      lerden biri akılcı zihin, ikincisi ise duygusal zihindir. Birbirinden tamamen farklı bu      iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. Akıl-       cı zihin, çoğunlukla farkında olduğumuz bir kavrama tarzıdır; bilincimize daha ya-


         kındır, düşüncelidir. Bunun yanısıra fevri ve güçlü, bazen de mantıksız olan bir                         kavrama sistemi daha vardır ki bu da duygusal zihindir.      Biri duygusal biri akılcı olan bu iki zihin, çoğunlukla bir uyum içinde ve farklı bilinç


      biçimlerini birbiriyle kaynaştırararak hayatta yol almamıza yardımcı olurlar. Duygu,      akılcı zihnin işleyişine katkıda bulunur, akılcı zihin ise duygusal verileri şekillendirir


       ve bazen reddeder. Ancak yine de duygusal ve akılcı zihinler yarı bağımsız mele-       kelerdir; her ikisi de, beyindeki farklı ama birbiriyle bağlantılı devrelerin işleyişini      yansıtırlar. Genelde duygusal ve akılcı zihin denge halindedir. Ancak yaşamın tehli-


       kede olduğu anlarda, hisler yoğunlaştıkça ve tutkular öne çıktıkça, bu ikisi arasın-        daki denge bozulur ve duygusal zihin üstünlük sağlayarak akılcı zihni etkisiz hale                                                         getirir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15